Příspěvky 2017 - 2018

18.09.2017 00:00

Vážení rodiče,

Spolek rodičů a přátel školy je sdružení spojující všechny, kteří se chtějí podílet na podpoře dětí ZŠ
a MŠ Tovačov. Věnujeme se organizování občasných akcí pro děti, abychom zpestřili jejich volný čas. Jako nezisková organizace jsme nuceni se spoléhat především na členské příspěvky a sponzorské dary.

Dovolujeme si Vás proto tímto požádat o členský příspěvek pro školní rok 2017/2018 ve výši 150 . Odevzdat jej můžete třídnímu učiteli do 15. listopadu 2017.

Tento příspěvek bude použit na kulturní a sportovní akce pro děti, školní soutěže, odměny atd. …, pro Vaše děti. O akcích, které konáme, Vás budeme v průběhu školního roku informovat.

V loňském roce jsme se podíleli např. na Drakiádě, Mikulášování, Halloweenském večírku, vynášení Morany. Odměnili jsme děti, které reprezentovaly školu v soutěžích a přispěli na vybrané školní akce, exkurze a výlety. Přispěno bylo dětem, které měly zaplacený členský příspěvek.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat mezi nás. Budeme rádi, pokud přispějete svým nápadem či podnětnou poznámkou! Těšíme se také na veškeré Vaše dotazy týkající se fungování SRPŠ.

Děkují členové Spolku rodičů a přátel školy