Příspěvky 2015 - 2016

20.01.2016 22:04
Vážení rodiče,
 
Klub rodičů a přátel školy je sdružení spojující všechny, kteří se chtějí podílet na podpoře dětí na ZŠ a MŠ Tovačov. Věnujeme se organizování občasných akcí pro děti, abychom zpestřili jejich volný čas. Jako nezisková organizace jsme nuceni se spoléhat především na členské příspěvky a sponzorské dary.
 
Dovolujeme si Vás proto tímto požádat o členský příspěvek pro školní rok 2015/2016 ve výši 150,- Kč. Odevzdat jej můžete třídnímu učiteli do 30. října 2015.
 
Tento příspěvek bude použit na kulturní a sportovní akce pro děti, školní soutěže, odměny atd., pro Vaše děti. O akcích, které konáme, Vás budeme v průběhu školního roku informovat.
 
V loňském roce jsme se podíleli např. na Mikulášování, Halloweenském večírku, vynášení Morany, rozloučení se školním rokem. Odměnili jsme děti, které prezentovaly školu v soutěžích a přispěli na vybrané školní akce, exkurze a výlety. Přispěno bylo dětem, které měly zaplaceny členský příspěvek.
 
Zároveň se Vás dovolujeme pozvat mezi nás. Budeme rádi, pokud přispějete svým nápadem či podnětnou poznámkou! Těšíme se také na veškeré Vaše dotazy týkající se fungování KRPŠ.
 
Děkují členové Klubu rodičů a přátel školy.