Příspěvky 2013 - 2014

22.09.2013 21:55
Vážení rodiče,
 
dovolujeme si vás požádat o členský příspěvek Klubu rodičů a přátel školy pro školní rok 2013/2014 ve výši
100,- Kč a to do 20. října 2013.
 
Tento přispěvek bude opět použit na kulturní a sportovní akce, školní soutěže, odměny a další aktivity Vašich
dětí. Protože jsme nevýdělečná organizace, jsme odkázáni na členské příspěvky, sponzorské dary a další
příjmy, bez kterých se tyto akce neuskuteční s našimi příspěvky. Díky Vašim příspěvkům múžeme podporovat i
projekty školy, které mají již svoji tradici a každé dítě, keré dojde do daného ročníku se jich účastní, což
z finančního hlediska není ve finále pro Vás tak náročné. KRPŠ přispívá dětem, Jeichž rodiče zaplatí příspěvky.
 
Samozřejmostí se stává odměna dětem, které reprezentují školu a tím i město Tovačov. Vybrané finanční
prostředky budou použity pro školské zařízení, kde byly vybrány a o akcích, které budou hrazeny z KRPŠ Vás
budeme opět informovat. Vše potřebné najdete i na stránkách školy nebo přímo na stránkách KRPŠ.
 
Těšíme se také na Vaše návrhy a názory, které můžete sdělit svým třídním učitelům nebo zástupcům KRPŠ ve třídách. 
Velice rádi přivítáme i nové a další členy do svých řad, vždyt se jedná o práci pro naše děti.
 
                                                                                                            Členové Klubu rodičů a přátel školy