Hospodaření 2014/2015

28.03.2016 19:20
KRPŠ TOVAČOV ŠKOLNÍ ROK  2014/2015
     
Popis účetního případu Výdej Příjem
Převod ze školního roku 2013/2014   52 699,42 Kč
Grant   22 000,00 Kč
Příspěvky MŠ   9 200,00 Kč
Příspěvky ZŠ   21 000,00 Kč
Akce   17 771,00 Kč
Úroky   4,26 Kč
Nájem - 12 000,00 Kč  
Bankovní poplatky - 263,00 Kč  
Poštovné - 61,00 Kč  
Kancelářské potřeby - 40,00 Kč  
Výtvarné potřeby, papírenské zboží - 1 880,00 Kč  
Příspěvek do tomboly - 511,00 Kč  
Dárkový balíček, kytice - 742,00 Kč  
Občerstvení Halloween - 1 165,00 Kč  
Občerstvení Mikulášování, Rozsvěcování - 6 000,00 Kč  
Plavání - 3 570,00 Kč  
Zápis do 1. třídy - 1 000,00 Kč  
Školní časopis - 1 500,00 Kč  
Recitační soutěž - 1 300,00 Kč  
Dopravní soutěž - 1 000,00 Kč  
Školní družina - 4 000,00 Kč  
Zájezd Osvětim - 1 900,00 Kč  
Lyžařský výcvik - 3 200,00 Kč  
Morena - 1 100,00 Kč  
Občerstvení - 2 016,00 Kč  
Zájezd Praha - 1 500,00 Kč  
Kouzelník MŠ - 5 900,00 Kč  
Zmrzlina na konec roku - 2 960,00 Kč  
Škola v přírodě - 4 100,00 Kč  
Zájezd Ostrava - 560,00 Kč  
Dětský den - 3 344,00 Kč  
Zájezd Bratislava - 2 200,00 Kč  
Škola v přírodě - 2 900,00 Kč  
Plavání - 3 570,00 Kč  
Odměny za reprezentaci - 750,00 Kč  
Zmrzlina školka - 810,00 Kč  
Atletický víceboj - 800,00 Kč  
     
CELKOVÉ PŘÍJMY   122 674,68 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE - 72 642,00 Kč  
PŘEVOD DO ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016   50 032,68 Kč
 .   Za KRPŠ Tovačov           Marcela Hodinová                   Hospodář