Hospodaření 2013/2014

21.10.2014 14:53
KRPŠ TOVAČOV ŠKOLNÍ ROK  2013/2014
     
Popis účetního případu Výdej Příjem
Převod ze školního roku 2012/2013   36 119,12 Kč
Občerstvení a výzdoba - Helloween párty - 2 312,00 Kč  
Příspěvky MŠ   8 600,00 Kč
Příspěvky ZŠ   21 800,00 Kč
Ceny do školního časopisu - 1 500,00 Kč  
Odměny do výtvarné výchovy - 700,00 Kč  
Kancelářské a provozní náklady - 559,00 Kč  
Občerstvení Rozsvěcování stromečku a Mikuláš - 8 320,00 Kč  
Zisk z akce Rozsvěcování stromečku a Mikuláš   20 089,00 Kč
Exkurze vánoce - 1 896,00 Kč  
Exkurze Vídeň - 3 500,00 Kč  
Příspěvek na zápis do 1. tříd - 1 498,00 Kč  
Občerstvení - 418,00 Kč  
Příspěvek na vybavení školní družina - 3 000,00 Kč  
Ceny do tomboly dětské šibřinky - 729,00 Kč  
Škola v přírodě - 4 200,00 Kč  
Lyžařský výcvik - 1 800,00 Kč  
Grant město Tovačov   9 000,00 Kč
Provozní výdaje město Tovačov   12 000,00 Kč
Občerstvení Morena - 1 037,00 Kč  
Výlet na farmu MŠ - 8 398,00 Kč  
Jarní píšťalka - 1 000,00 Kč  
Exkurze do Prahy - 4 400,00 Kč  
Konec školního roku,knihy školka - 2 610,00 Kč  
Zmrzlina - 3 280,00 Kč  
Oodměny pro žáky - 2 547,00 Kč  
Exkurze Osvětim - 1 000,00 Kč  
Bankovní poplatky - 208,00 Kč  
Úroky   3,86 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY   107 611,98 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE - 54 912,00 Kč  
PŘEVOD DO ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015   52 699,98 Kč
 .   Za KRPŠ Tovačov
Marcela Hodinová
hospodář