HOSPODAŘENÍ 2012/2013

23.09.2013 22:23
KRPŠ TOVAČOV ŠKOLNÍ ROK  2012/2013
     
Popis účetního případu Výdej Příjem
Převod peněžní hotovosti ze školního roku 2011/2012   22 772,76 Kč
Grant Město Tovačov   3 000,00 Kč
Akce   21 415,00 Kč
Úroky z banky   3,36 Kč
Příspěvky MŠ - 11/2012   7 750,00 Kč
Příspěvky ZŠ - 11/2012   19 400,00 Kč
Bankovní poplatky - 216,00 Kč  
Kancelářské potřeby - 1 590,00 Kč  
Nákup materiálu a občerstvení - 258,00 Kč  
Nákup cen do tomboly - 1 439,00 Kč  
Příspěvek na zápis do 1. tříd - 1 000,00 Kč  
Příspěvek na Vánoční rolničku - 1 000,00 Kč  
Příspěvek na vybavení školní družina - 5 000,00 Kč  
Příspěvek na dětský den - 1 500,00 Kč  
Příspěvek na exkurzy do Prahy ZŠ - 3 200,00 Kč  
Sportovní vybavení škola                                                                                                                   - 2 500,00 Kč  
Nákup odměn ZŠ - 3 479,00 Kč  
Příspěvek na  Osvětim - 3 600,00 Kč  
Příspěvek škola v přírodě - 3 700,00 Kč  
Příspěvek na plavání ZŠ 2.A, 3.A - 3 570,00 Kč  
Příspěvek na koncert MŠ - 5 400,00 Kč  
Příspěvek na občerstvení - rozloučení s MŠ (poháry) - 770,00 Kč  
CELKOVÉ PŘÍJMY   74 341,12 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE - 38 222,00 Kč  
PŘEVOD DO ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014   36 119,12 Kč
 .   Za KRPŠ Tovačov                   Marcela Hodinová                   Hospodář