HOSPODAŘENÍ 2011/2012

27.01.2013 22:41

 

KRPŠ TOVAČOV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
     
Popis účetního případu Výdej Příjem
Převod peněžní hotovosti ze školního roku 2010/2011                        14 450,21 Kč
Sponzorský dar                          5 000,00 Kč
Grant Město Tovačov                          5 000,00 Kč
Akce                        13 570,00 Kč
Úroky z banky                                  2,55 Kč
Příspěvky MŠ - 11/2011                          7 550,00 Kč
Příspěvky ZŠ - 11/2011                        18 250,00 Kč
Bankovní poplatky -  182 Kč  
Kancelářské potřeby -  353 Kč  
Nákup materiálu a občerstvení - 7 929 Kč  
Nákup cen do tomboly -  609 Kč  
Příspěvek na zápis do 1. tříd -  500 Kč  
Nákup cen do tomboly -  557 Kč  
Příspěvek na soutěže ZŠ - 2 000 Kč  
Příspěvek na lyžařský výcvik ZŠ - 4 750 Kč  
Příspěvek na dopravu družina -  512 Kč  
Příspěvek na dětský den - 1 000 Kč  
Příspěvek na exkurzy do Prahy ZŠ - 5 000 Kč  
Příspěvek na MC Donald Cup ZŠ -  374 Kč  
Příspěvek na Šachovou ligu  - 85 Kč  
Příspěvek Zelená stezka ZŠ - 110 Kč  
Nákup odměn ZŠ - 2385, Kč  
Příspěvek na exkurzy Dlouhé Stráně ZŠ - 1050 Kč  
Nákup odměn ZŠ - 1027 Kč  
Nákup odměn ZŠ - 577 Kč  
Příspěvek na plavání ZŠ - 1400 Kč  
Příspěvek na plavání ZŠ - 1330 Kč  
Nákup vstupenek MŠ - Mikulášování - 1620 Kč  
Příspěvek na koncert MŠ - 5500 Kč  
Příspěvek na skákací hrad MŠ - 1300 Kč  
Příspěvek na občerstvení - rozloučení s MŠ (poháry) - 900 Kč  
CELKOVÉ PŘÍJMY            63 822,76 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE - 41050 Kč  
PŘEVOD DO ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012          22 772,76 Kč
 

Za KRPŠ Tovačov

Marcela Hodinová

Hospodář

 

zpět