HOSPODAŘENÍ 2010/2011

27.01.2013 22:23

 

KRPŠ TOVAČOV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
     
Popis účetního případu Výdej Příjem
Převod peněžní hotovosti                 1 239,00 Kč
Peněžní ústav                 1 040,77 Kč
Grant Město Tovačov                 8 000,00 Kč
Příspěvky MŠ - 4/2011                 7 720,00 Kč
Příspěvky ZŠ - 4/2011              14 350,00 Kč
Úroky z banky                         0,44 Kč
Nákup odměn za reprezentaci ZŠ (čokolády) - 1 430 Kč  
Příspěvek na den dětí - 1 000 Kč  
Skákací hrad MŠ - 1 300 Kč  
Rozloučení s MŠ (poháry) -  780 Kč  
Exkurze ZŠ - Praha (proplacení jízdenek) - 5 100 Kč  
Příspěvek do školní družiny - 1 500 Kč  
Nákup odměn za reprezentaci ZŠ                                        (dárkové poukazy do kina) -  894 Kč  
Nákup odměn za reprezentaci ZŠ (knihy) - 1 456 Kč  
Příspěvek na lanové centrum do MŠ - 4 000 Kč  
Kancelářské potřeby -  388 Kč  
Bankovní poplatky -  52 Kč  
CELKOVÉ PŘÍJMY     32 350,21 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE - 17900 Kč  
PŘEVOD DO ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012     14 450,21 Kč
  Za KRPŠ Tovačov                Marcela Hodinová               Hospodář