Vítejte na webových stránkách občanského sdružení KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY TOVAČOV

 

Občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti ze Základní a Mateřské školy v Tovačově. KRPŠ pořádá v průběhu školního roku různé akce, jejichž účelem je získat finanční prostředky. Z příspěvků rodičů a ze získaných finančních prostředků je přispíváno na nejrůznější akce dětí, jejichž rodiče zaplatili roční příspěvek, jako např. lyžařský výcvik, plavecký výcvik, školní výlety, odměny dětem při různých soutěžích apod. Naší snahou je, aby se dětem ve škole líbilo a aby škola byla taková, jakou si jí přejí mít a proto rádi uvítáme každého, kdo bude mít zájem s námi spolupracovat.